בית ביישוב ניצני עוז

דורית סלע

אדריכלות: דורית סלע

לאתר האדריכלית

צלם: עודד סמדר

לאתר הצלם
דורית סלע

אדריכלות: דורית סלע

לאתר האדריכלית

צלם: עודד סמדר

לאתר הצלם

פרויקטים נוספים